A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thống kê số liệu học sinh tháng 9 năm 2015

 
UBND HUYỆN CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                   
THỐNG KÊ HỌC SINH THÁNG 9 NĂM 2015
           
STT Đơn vị Lớp Số học sinh hiện tại
Tổng Nữ Khmer Nữ
Khmer
Hoa Nữ
Hoa
Khác
Mầm non- mẫu giáo
1 MN TT Châu Thành 10 350 161 122 54 13 6 0
2 MG An Hiệp 20 562 262 373 178 37 15 2
3 MG An Ninh 20 608 282 286 135 20 6 1
4 MN Phú Tân 12 351 163 219 103 18 6 1
5 MG Phú Tâm 20 511 240 263 119 16 6 1
6 MG Thiện Mỹ 13 310 150 12 4 0 0 0
7 MG Hồ Đắc Kiện 9 208 104 40 20 5 1 0
8 MN Thuận Hòa 9 241 121 161 78 4 3 0
9 MN HĐK 9 227 116 10 4 0 0 0
10 MN 30T4 11 280 132 263 124 4 2 0
Tổng 133 3648 1732 1754 820 116 45 5
Bậc tiểu học                
9  TT Châu Thành A 17 553 287 178 91 21 11 0
10  TT Châu Thành B 15 425 192 230 108 7 4 0
11 TH Thuận Hòa A 12 302 151 228 117 0 0 0
12 TH Thuận Hòa B 15 393 179 304 138 4 4 0
13 TH Thiện Mỹ A 17 490 241 30 13 0 0 0
14 TH Thiện Mỹ B 10 300 116 7 3 5 2 1
15 TH An Hiệp A 16 522 269 362 191 40 18 1
16 TH An Hiệp B 18 539 245 269 118 43 18 0
17 TH An Hiệp C 18 554 279 470 237 31 15 0
18 TH An Ninh A 12 346 175 265 139 1 1 0
19 TH An Ninh B 10 269 129 214 101 0 0 0
20 TH An Ninh C 10 263 123 230 107 2 1 0
21 TH An Ninh D 15 524 263 163 81 29 17 0
22 TH An Ninh E 10 164 72 12 7 2 1 0
23 TH Phú Tân A 17 518 249 427 209 9 7 0
24 TH Phú Tân B 19 617 304 577 282 7 2 0
25 TH Phú Tâm A 25 865 428 385 181 44 26 3
26 TH Phú Tâm B 14 390 172 162 64 2 0 0
27 TH Phú Tâm C 17 462 237 273 136 5 2 0
28 TH Hồ Đắc Kiện A 10 261 136 12 5 4 3 0
29 TH Hồ Đắc Kiện B 10 303 146 8 4 0 0 0
30 TH Hồ Đắc Kiện C 10 279 130 160 70 1 0 0
31 TH Hồ Đắc Kiện D 13 189 93 4 2 0 0 0
Tổng cộng tiểu học 330 9528 4616 4970 2404 257 132 5
Bậc THCS                
32 THCS TT Châu Thành 29 1116 567 532 260 27 10 1
33 THCS An Hiệp 22 723 358 493 243 56 33 1
34 THCS Phú Tân 13 370 232 351 209 4 2 0
35 THCS Phú Tâm 8 244 116 53 25 0 0 0
36 THCS Thiện Mỹ 18 629 314 19 9 3 0 0
37 THCS Hồ Đắc Kiện 9 303 154 7 3 0 0 1
38 THCS Vũng Thơm 25 809 391 344 173 36 14 0
39 THCS An Ninh 22 749 366 405 191 26 14 0
Tổng cộng THCS 146 4943 2498 2204 1113 152 73 3

Tags: TK HS 9/2015
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Monday, 21/06/2021 - 13:31|
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục