Thứ hai, 21/06/2021 - 13:05|
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục

Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường Trung học cơ sở tư thục

Cơ quan ban hành Phòng GDĐT
Số hồ sơ 01 bộ
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cách thức thực hiện

- Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận TN&TKQ thực hiện TTHC huyện

- Nhận giấy hẹn trả kết quả hồ sơ.

- Nhận kết quả thực hiện TTHC theo giấy hẹn.

Thời hạn giải quyết

40 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Áp dụng đối với hoạt động Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường Trung học cơ sở tư thục

Cán bộ, công chức thuộc phòng chuyên môn, các phòng ban/cơ quan liên quan thuộc UBND huyện chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm soát quy trình này

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND huyện

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
Kết quả thực hiện

Hồ sơ được lưu tại Phòng chuyên môn và lưu trữ theo quy định

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND huyện
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 15/04/2019
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật nộp tại bộ phận TN&TKQ thực hiện TTHC huyện

2. Cán bộ TN&TKQ tiếp nhận và kiểm tra đầu mục hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi, lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho người nộp hồ sơ, lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo hồ sơ luân chuyển đến Phòng giáo dục và đào tạo phân công cán bộ xử lý

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ: Hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ theo quy định

3. Cán bộ chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, dự thảo văn bản cho ý kiến

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện: Thông báo từ chối bằng văn bản (nêu rõ lý do)

Trình lãnh đạo Phòng GDĐT xem xét

4. Lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo xem xét, ký xác nhận hồ sơ, ký văn bản có ý kiến về việc đề nghị thành lập hoặc cho phép thành lập trường

Trình lãnh đạo UBND huyện xem xét phê duyệt

5. Lãnh đạo UBND huyện kiểm tra lại hồ sơ, căn cứ văn bản có ý kiến của lãnh đạo Phòng GDĐT:

- Nếu đồng ý: Phê duyệt quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường

- Nếu không đồng ý: Thông báo bằng văn bản (nêu rõ lý do)

6. Tiếp nhận kết quả, chuyển hồ sơ đã ký duyệt cho bộ phận Văn thư đóng dấu văn bản và ký bàn giao kết quả về bộ phận TN&TKQ

7. Trả kết quả cho công dân theo quy định

Thành phần hồ sơ

a) Tờ trình về việc thành lập trường;

b) Đề án thành lậptrường;

c) Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệutrưởng;

d) Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lậptrường;

 đ) Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu có).


Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

a) Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phêduyệt;

b) Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy; nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhàtrường.

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi