Monday, 21/06/2021 - 14:58|
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục

Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

Cơ quan ban hành Phòng GDĐT
Số hồ sơ 04
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cách thức thực hiện
Thời hạn giải quyết

40 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Áp dụng đối với hoạt động Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

Cán bộ, công chức thuộc phòng chuyên môn, các phòng ban/cơ quan liên quan thuộc UBND huyện chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm soát quy trình này

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
Kết quả thực hiện

UBND huyện ra quyết định sáp nhập, chia, tách trường THCS

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND huyện
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 15/04/2019
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật nộp tại bộ phận TN&TKQ thực hiện TTHC

2. Cán bộ TN&TKQ tiếp nhận và kiểm tra đầu mục hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi, lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho người nộp hồ sơ, lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo hồ sơ luân chuyển đến Phòng giáo dục và đào tạo phân công cán bộ xử lý

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ: Hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ theo quy định

3. Cán bộ chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đủ điều kiện: soạn thảo văn bản có ý kiến về đề nghị sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện: Thông báo bằng văn bản (nêu rõ lý do)

Trình lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạoxem xét

4. Lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo xem xét, ký xác nhận hồ sơ, ký duyệt văn bản có ý kiến trình lãnh đạo UBND huyện xem xét, phê duyệt

5. Lãnh đạo UBND huyện kiểm tra lại hồ sơ, căn cứ văn bản có ý kiến của lãnh đạo Phòng GDĐT, ký phê duyệt quyết định sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

6.  Tiếp nhận kết quả, chuyển hồ sơ đã ký duyệt cho bộ phận Văn thư đóng dấu văn bản và ký bàn giao kết quả về bộ phận TN&TKQ , lưu hồ sơ theo dõi

7. Trả kết quả cho công dân theo quy định

Thành phần hồ sơ

- Tờ trình về việc sáp nhập, chia,tách;

- Đề án sáp nhập, chia,tách;

- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.


Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Việc sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Bảo đảm an toàn và quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục;

- Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của giáo viên, cán bộ quản lý và nhân  viên.

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi