Monday, 21/06/2021 - 15:09|
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục

Điều chỉnh bằng tốt nghiệp THCS

Cơ quan ban hành Phòng GDĐT
Số hồ sơ 88/PGDĐT
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cách thức thực hiện

Người đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ nộp 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định cho Phòng Giáo dục và Đào tạo. Việc nộp hồ sơ có thể thực hiện bằng cách nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng GDĐT xem xét quyết định việc chỉnh sửa; nếu không chỉnh sửa thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Đối tượng thực hiện

Người được cấp văn bằng, chứng chỉ có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp sau khi được cấp văn bằng, người học được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh theo quy định của pháp luật.

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Phòng GDĐT Châu Thành, khu hành chính UBND huyện Châu Thành
Kết quả thực hiện

Quyết định điều chỉnh nội dung bằng tốt nghiệp THCS

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

Cơ quan có thẩm quyền quyết định
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 14/06/2016
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

1. Làm đơn đề nghị chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp cho trường THCS xác nhận (nơi xét tốt nghiệp).

2. Nộp hồ sơ về Phòng GDĐT qua bộ phận nghiệp vụ THCS.

3. Nhận kết quả

Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng;

- Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa;

- Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;

- Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ lịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;

- Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp văn bằng, chứng chỉ;

     Các tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ quy định nêu trên có thể là bản sao không có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính (người tiếp nhận hồ sơ có quyền yêu cầu đối chứng với hồ sơ gốc).


Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi