Monday, 21/06/2021 - 13:54|
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại

Cơ quan ban hành Phòng GDĐT
Số hồ sơ 03
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận TN&TKQ thực hiện TTHC

- Nhận giấy hẹn

- Nhận kết quả Thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Áp dụng đối với hoạt động Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trởlại

Cán bộ, công chức thuộc phòng chuyên môn, các phòng ban/cơ quan liên quan thuộc UBND huyện chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm soát quy trình này

Cơ quan trực tiếp thực hiện

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
Kết quả thực hiện

Hồ sơ được lưu tại Phòng chuyên môn và lưu trữ theo quy định

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND huyện
Cơ quan được ủy quyền
Cơ quan phối hợp
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 15/04/2019
Ngày hết hiệu lực Không có thông tin
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện

1. Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật nộp tại bộ phận TN&TKQ thực hiện TTHC

2. Cán bộ TN&TKQ tiếp nhận và kiểm tra đầu mục hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi, lập phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trao cho người nộp hồ sơ, lập phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ kèm theo hồ sơ luân chuyển đến Phòng giáo dục và đào tạo phân công cán bộ xử lý

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ: Hướng dẫn công dân hoàn thiện hồ sơ theo quy định

3. Cán bộ chuyên môn tiến hành thẩm định hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ: tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ, soạn thảo quyết định cho phép nhà trường hoạt động trở lại

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện: Thông báo bằng văn bản (nêu rõ lý do)

Trình lãnh đạo Phòng xem xét

4. Lãnh đạo Phòng giáo dục và đào tạo xem xét, ký phê duyệt kết quả thực hiện thủ tục hành chính

5. Tiếp nhận kết quả, chuyển hồ sơ đã ký duyệt cho bộ phận Văn thư đóng dấu văn bản và ký bàn giao kết quả về bộ phận TN&TKQ

6. Trả kết quả cho công dân theo quy định

Thành phần hồ sơ

a) Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục trở lại;

b) Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

c) Biên bản kiểm tra.


Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC

Sau thời hạn đình chỉ, nếu nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục thì người có thẩm quyền quyết định đình chỉ ra quyết định cho phép nhà trường hoạt động giáo dục trở lại và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi