Monday, 21/06/2021 - 13:52|
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 5 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Phòng GDĐT

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính
Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường Trung học cơ sở tư thục Phòng GDĐT

Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND huyện

Thủ tục hành chính
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Phòng GDĐT

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Phòng GDĐT

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thủ tục hành chính
Điều chỉnh bằng tốt nghiệp THCS Phòng GDĐT

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Thủ tục hành chính