• Phạm Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nghiệp Vụ Mầm non
  • Điện thoại:
   0925555354
  • Email:
   nvmamnon.ct@soctrang.edu.vn
 • Lâm Văn Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nghiệp vụ Tiểu học
  • Điện thoại:
   0988290826
  • Email:
   nvtieuhoc.ct@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Chữ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nghiệp vụ THCS
  • Điện thoại:
   0989681416
  • Email:
   nvthcs.ct@soctrang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nghiệp vụ PCGD
  • Điện thoại:
   0987402251
  • Email:
   pcgd.ct@soctrang.edu.vn
Monday, 21/06/2021 - 13:58|
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục