Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Liêm
Họ và tên Nguyễn Văn Liêm
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Trưởng Phòng
Trình độ Thạc sĩ
Điện thoại 0909715798
Email nguyenvliemct@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thứ hai, 21/06/2021 - 14:03|
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục