Chủ đề năm học 2019-2020 "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"
Thursday, 09/07/2020 - 17:23|
Chủ đề năm học 2019-2020 "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Châu Thành tổ chức trực tuyến lớp chính trị hè năm 2019

    Sáng ngày 12/8, huyện châu Thành tổ chức các điểm cầu trực tuyến lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức.

Tại hội trường trung tâm huyện Châu Thành

    Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 diễn ra trong 2 ngày (ngày 12 và 13/8), huyện Châu Thành tổ chức 11 điểm cầu gồm 03 điểm cầu tại huyện và 08 điểm cầu tại các xã thị trấn với trên 1300 cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện dự. 

    Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu được nghe báo cáo viên triển khai những nội dung quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng thông qua các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tình hình quốc tế và trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2019; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

    Thông qua lớp bồi dưỡng chính trị hè giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên nắm vững những nội dung cơ bản, những nhiệm vụ và giải pháp trong việc thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, các Kết luận của Ban Bí thư và các nội dung về chuyên môn nghiệp vụ để từ đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào thực tiễn giảng dạy, học tập và quản lý, góp phần vào việc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương.

Điểm cầu tại Phòng họp thành viên UBND huyện Châu Thành

 

Điểm cầu tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Châu Thành

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết