Chủ đề năm học 2019-2020 "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"
Thứ năm, 19/09/2019 - 16:20|
Chủ đề năm học 2019-2020 "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"

Tiêu chí đánh giá giờ dạy theo Công văn 5555/BGDĐT

Ngày đăng: 08/08/2018 1802 lượt xem
Danh sách file (1 files)