Chủ đề năm học 2019-2020 "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"
Thursday, 24/10/2019 - 04:43|
Chủ đề năm học 2019-2020 "Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo"
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường THCS An Ninh tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2018

          Căn cứ Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Căn cứ vào Hướng dẫn số 03-HD/ĐU ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Đảng ủy xã An Ninh về việc học tập, triển khai chuyên đề 2018 theo Chỉ thị 05-CT/TW;

         Căn cứ vào kế hoạch số 03-KH/CB, ngày 06/02/2018 của Chi bộ trường THCS An Ninh việc  Tổ chức học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 “ Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

         Từ đầu năm, Ban Giám hiệu trường THCS An Ninh đã xây dựng kế hoạch Tổ chức học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổ chức cho toàn thể CC-VC- NLĐ viết bản cam kết thực hiện.

         Mục đích của đợt học tập là để nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu của Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính Trị ( khóa XII). Xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu , cán bộ chủ chốt trong đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng: ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về “ Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

         Sáng ngày 19/01/2019, trường THCS An Ninh đã tổ chức Hội nghị tổng kết.

        Báo cáo đã nêu bật những thành tích mà đơn vị đã đạt được trong năm 2018. Lãnh đạo nhà trường cùng các đoàn thể luôn làm tốt công tác tư tưởng trong đội ngũ, do đó 100% CC-VC-NLĐ có tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng,  sự điều hành của chính phủ; thực hiện nghiêm túc các nội dung đã cam kết trong việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chính sự nỗ lực phấn đấu, ý thức tự giác của mỗi cá nhân đã góp phần cùng đơn vị hoàn thành 2 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 là được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận trường đạt kiểm định chất lượng mức độ 3 và được UBND tỉnh công nhận trường đạt Chuẩn Quốc gia giai đoạn 2013-2018; năm học 2017-2018, trường  vinh dự lần thứ 2 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua là đơn vị xuất sắc nhất trong khối THCS của huyện. Trong năm 2018, chi bộ nhà trường cũng được đảng ủy xã An Ninh công nhận và khen thưởng là chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

       Để ghi nhận thành tích của các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2018, trường đã tổ chức bình chọn và khen thưởng cho 2 tập thể tổ và 10 cá nhan tiêu biểu.

      Sau đây là những hình ảnh của hội nghị tổng kết:

Cô Lý Diễm Hồng, phó BTCB, phó HT trao giấy khen cho 2 tập thể tiêu biểu
Thầy Đoàn Văn Trung, BT chi bộ, hiệu trưởng nhà trường
trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết