Thursday, 11/08/2022 - 09:48|
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 2 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục UBND huyện Châu Thành Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (TN và TKQ) thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện Thủ tục hành chính
Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục UBND huyện Châu Thành Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (TN và TKQ) thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện Thủ tục hành chính