Phòng Giáo dục và Đào tạo Châu Thành  thành lập theo Nghị định số 02/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2008 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 06 tháng 01 năm 2009. Phòng GD-ĐT là cơ quan chuyên môn tham mưu về lĩnh vực giáo dục và đào tạo của UBND huyện Châu Thành.

Hiện nay Phòng quản lý chuyên môn 41 trường bao gồm 5 trường mầm non, 5 trường mẫu giáo, 23 trường tiểu học và 8 trường trung học cơ sở ở 8 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trụ sở cơ quan Phòng đặt tại khu hành chính huyện, ấp Xây Đá, TT Châu Thành, huyện Châu Thành. Tổng cán bộ có 10 cán bộ biên chế.