• Trần Văn Tỵ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Email:
   tranvanty.ct@soctrang.edu.vn
 • Lâm Phúc Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng hợp - Thống kê
  • Email:
   lamphucthuan.ct@soctrang.edu.vn
 • Đinh Thị Hồng Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ chức cán bộ
  • Email:
   dinhthihongthi.ct@soctrang.edu.vn
Thursday, 11/08/2022 - 09:53|
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục