Sunday, 19/08/2018 - 12:50|
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục
 • Trần Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
  • Email:
   trantthangst@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Liêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Điện thoại:
   0909715798
  • Email:
   nguyenvliemct@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ: