Văn bản liên quan

    Cuộc thi nhằm nâng cao và thay đổi nhận thức của các em học sinh về bảo vệ nguồn lợi thủy sản từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, giúp các em có những nhận thức và hành động đúng về công tác bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản cho hiện tại và tương lai mai sau, đồng thời xác định vai trò, trách nhiệm của cộng đồng dân cư. Nhằm đưa công tác quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản phù hợp với Luật Thủy sản năm 2017 được ban hành, tiến tới xã hội hóa trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Ngày ban hành:
26/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thursday, 11/08/2022 - 08:32|
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục