Sunday, 27/05/2018 - 04:14|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
28/08/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non , giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, tỉnh Sóc Trăng.
Ngày ban hành:
01/08/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/07/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực