Chủ đề năm học 2018-2019: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Friday, 19/07/2019 - 01:28|
Chủ đề năm học 2018-2019: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
14/07/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/06/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/08/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/03/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực